08/09/09

Poesía ourensá no sistema educativo de EE. UU.


Do talento e sensibilidade dunha poetisa ourensá do século pasado como Pura Vázquez, aos pupitres que ocupan hoxe os centros escolares da costa este a a oeste en Norteamérica. Caracol é o poema que os escolares de cuarto grao en EE. UU. verán incluído dentro do seu sistema educativo, grazas ao interese que mostrou Pearson, a maior editorial do mundo, a través do seu departamento educativo.

Que pensades?

Sem comentários:

Publicar um comentário