16/01/09

"O mestre clásico hoxe en día xa non é posible"

Ou 19 de agosto de 1983, trinta e seis mestres reuníronse para constituír unha asociación pedagóxica. Vintecinco anos despois, Nova Escola Galega (NEG) cumpriu un cuarto de século reforzando o seu compromiso de impulsar o traballo de renovación pedagóxica e de galeguización lingüística e curricular do sistema educativo. Ao fronte desta entidade leva case catro anos Xesús Lastra, un acérrimo defensor do ensino público.
-Un dous obxectivos da entidade era a galeguización do ensino. ¿Avanzouse moito?
-En comparación co que ocorría en 1983, agora, teoricamente, tense introducido o galego non ensino. Outra cousa é a efectividade desa normalización, que non só non chegou a conseguirse, senón que está en perigo a extensión do galego nos nenos. É certo que non é só un problema da escola, senón de toda a sociedade. Hai unha perda xeracional da lingua, está presente en ámbitos impensables noutras épocas, pero non no uso Está en crise a educación? Estamos nun momento de ebulición. Non se dá feito unha lei de educación con certo consenso. Está claro que a educación está moito mellor que hai 25 anos, hai máis recursos e máis profesorado, pero a educación está moi mediatizada. Neste momento o sistema está bastante ben dotado, pero hai que facer unha reflexión do papel que cumpre a educación. Queremos persoas cunha formación humanista e en valores, ou man de obra cualificada?
-O profesorado está ben formado?
-Hai moita formación. Antes todo isto se facía con grupos coma o noso, e co esforzo persoal do profesorado. Agora unha oferta bastante importante de cursos formativos, pero tamén é verdade que hai maior acriticidade.
-Hai entón moito profesor e pouco mestre?
-Este tipo de mestres están practicamente desaparecidos, porque o propio sistema o impide. O mestre clásico, esa referencia básica e vital, esa persoa que vai guiando e que está vinculada ao contorno hoxe xa non é posible.
-Pero debería volverse a esa idea?
-A miña opinión é que si, que habería que volver. Polo menos no ensino máis básico. Levar a especialización a idades tan temperás non é bo. En secundaria xa é máis lóxico.
-¿Vos métodos docentes non van ao ritmo da sociedade?
-Hai uns cambios importantes de carácter social que a escola non ten recursos abondo para poder facer. A demanda cara a escola é cada vez maior, pero vos cambios sociais nótanse en todos vos niveis. En xeral, hai unha certa desatención, non sentido de que se pillan con pinzas cuestións que teñen que ver co esforzo.
-¿Falta a chamada cultura do esforzo?
-Antes era esaxerado, pero probablemente agora córrese o risco dunha situación absolutamente contraria. Agora mesmo, os nenos teñen unha cultura do esforzo moitísimo menor.
-Un dos fins da NEG é a renovación pedagóxica. Segue a ser necesaria?
-Ao longo destes 25 anos introducíronse aspectos de renovación pedagóxica que antes non estaban presentes, pero a escola pública hoxe en día está bastante lonxe de converterse nunha escola pública na súa plenitude, xa que a rede privada cada vez é unha rede máis ampla, e a pública ás veces acaba tendo un papel asistencial, de subsidiaridade
Que opinades, sobre todo os profes, dos temas desta entrevista? Deixádenos o voso parecer!

Sem comentários:

Enviar um comentário