10/11/08

Os libros de texto en castelán véndese o dobre?

Os libros de texto en castelán véndense o dobre
Fixádevos nesta noticia e comentade!
Os técnicos de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo tamén contactaron coas principais editoriais de libros de texto. Moitas permiten comprar o mesmo manual en galego ou en castelán, ata en materias que en principio se imparten só nun deses dous idiomas. As súas conclusións establecen que, polo menos na contorna de Vigo, a lingua española arrasa.
«Nin sequera na formalidade dos libros se cumpre ou decreto», indican desde a universidade viguesa. En castelán véndense, nalgúns casos, o dobre de manuais que en galego. Noutros, a opción do español é tres veces superior.
Aínda que unha materia deba impartirse nun idioma ou outro, en principio non é habitual que os profesores poñan impedimento aos escolares por acudir a clase co libro de texto na outra lingua. «Como apoio, ou libro é válido ata se ou texto está en bielorruso», din na Área de Normalización Lingüística. «Outra cousa é que o centro o permita», agregan.
Segundo este departamento, en varios cursos de centros privados hai o dobre de libros en castelán ca en galego. O que tamén é común a centros concertados e públicos é a existencia de materias con libros en galego que se imparten en español.

Sem comentários:

Enviar um comentário