04/04/18

Un pouco de humor...

Para enfrontar a realidade, porque aínda hai máis dos que quixeramos!



Sem comentários:

Enviar um comentário