05/02/10

Primeira antoloxía iberoamericana de poesía con versos en galego


Cuña Novás, Valente, Novoneyra, Avilés de Taramancos, Ferrín e López-Casanova, entre os seleccionados
Espiral Maior presentou «O outro medio século», que inclúe a 111 autores que escribiron nas linguas ibéricas.

linguaxe da sentimentalidad é universal. Destacar a súa expresión poética é o obxectivo do libro O outro medio século. Antoloxía incompleta de poesía iberoamericana, o primeiro que recolle versos escritos en todas as linguas iberorománicas con tradición literaria: castelán de España e América, portugués de Portugal e Brasil e, xunto a eles, galego, catalán e vasco.
A galega Edicións Espiral Maior presentou onte en Madrid esta antoloxía, coordinada polo profesor e crítico literario Antonio Domínguez Rei. «Ou que se fai é ofrecer unha selección dá obra poética sustentada nunhas linguas que entre todas constitúen un total de 700 millóns de falantes», destaca o editor Miguel Anxo Fernán Vello.
A obra, que supera as 600 páxinas, inclúe versos de 111 poetas cuxos textos se publican na lingua orixinal na que foron escritos, con excepción dos poemas vascos, que se acompañan dunha tradución anexa ao castelán. Segundo explica o editor, para aplicar este criterio de respecto ao idioma xulgouse «que son linguas románicas e moi próximas entre se, e vos lectores de poesía están capacitados para entendelas».
Segundo Fernán Vello, «este é ou primeiro proxecto editorial non que se produce a convivencia destas diferentes linguas, que é un estado ideal de respecto, recoñecemento e absoluta fraternidade». «Esta antoloxía é a demostración de que pode ser así, unha realidade rica e plural cunhas raíces comúns que deron lugar a diferentes formas de expresión e que poden convivir nun ámbito de igualdade», engade o editor.
O título do libro, O outro medio século , fai referencia a que «na poética española e americana, despois dous grandes nomes dá poesía do século XX, dás vangardas, a segunda metade do século é como unha segunda vida que se proxecta non século XXI; a idea é crear unha ponche co século actual», di o responsable de Espiral Maior.
No medio desta antoloxía, a presenza de Galicia e a súa poesía xustifícase polos seus moitos vínculos con América Latina. «Galicia co seu idioma propio e co castelán como cooficial está nunha posición perfecta para servir de diálogo con América, polo exilio que houbo non século XX de profesionais, artistas e creadores. Ninguén mellor que Galicia para ser centro e foco de proxección dá poesía que se fai ás dúas beiras do Atlántico e ocupar un lugar central neste diálogo. A poesía medieval galega é fundamental na sentimentalidade europea e Octavio Paz tense referido a ela como unha dás xoias dá humanidade», di Fernán Vello.
A lista de nomes da poesía galega presentes nestas páxinas arrinca con Manuel Cuña Novás, segue con José Ángel Valente (presente tanto na sección dedicada ao galego como ao castelán), Uxío Novoneyra, Avilés de Taramancos, Xosé Luís Méndez Ferrín, Arcadio López-Casanova e, para rematar, Eusebio Lorenzo Baleirón.

Opinade!

Sem comentários:

Enviar um comentário